Zemřel PhDr. Karel Křesadlo


S hlubokým zármutek vám oznamujeme, že ve středu 29. července 2020 nás navždy opustil slánský rodák, historik a archivář PhDr. Karel Křesadlo (*1944), který významně přispěl k poznání dějin města Slaného v období husitství a renesance.

Po absolvování střední Všeobecně vzdělávací školy ve Slaném v roce 1962 nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde studoval obor Archivnictví. Zde absolvoval v roce 1969 s diplomovou prací Městské knihy, kancelář a správa ve Slaném v polovině 16. století. Titul PhDr. obdržel v roce 1984 na Masarykově univerzitě v Brně. Jako odborný archivář nastoupil do Státního okresního archivu v Jihlavě, jehož ředitelem se stal v roce 1978. Ve funkci zůstal až do roku 1996, kdy ho zastihla vážná nemoc. Odborným zaměřením Karla Křesadla byla regionální historie Slaného a Jihlavska. Z publikovaných prací pro slánský region můžeme zmínit Slaný od prvních zpráv do Bílé hory, Z kšaftů slánských měšťanů 16. století či Město Slaný za husitství. Karel Křesadlo vedle publikační činnosti často přednášel a zabýval se další kulturně osvětovou činností. Na podzim r. 2016 održel Cenu Vlastimila Kybala.

křesadlo (kopie)
křesadlo parte (kopie)

Noční prohlídka muzea


Pro zájemce o nevšední zážitek přinášíme vůbec první noční procházku po muzeu. Nenechte si ujít komentovanou prohlídku stálých expozic v potemnělé atmosféře s oživlými exponáty. Na dobrodružství s baterkami, které ocení nejen děti, se objednávejte na kubrova@meuslany.cz nebo přímo v muzeu. Kapacita prohlídky je omezená. Vycházka pro dospělé se uskuteční v pátek 24. července od 21.30, vycházka pro rodiče s dětmi proběhne v sobotu 22. srpna od 21 hodin. Vstupné na akci je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti.

noc (kopie)

S Vojtou za pokladem


S Vojtou za pokladem je název nové prázdninové hry pro děti se závěrečným losováním o zajímavé ceny. V čem hra spočívá? Po zakoupení vstupenky do stálých expozic Vlastivědného muzea vyplní malí návštěvníci zábavný soutěžní kvíz. Jednoduché otázky budou rozmístěny v jednotlivých částech muzea a děti zábavnou formou vtáhnou do prohlídky expozic. Vyplněný soutěžní lístek zájemci odevzdají průvodkyni.
Po ukončení hry a odhalení pokladu, jehož část si děti odnesou s sebou, budou správně vyplněné soutěžní lístky zařazeny do slosování, které proběhne na Staročeském jarmarku v Třebízi v sobotu 29. srpna. O výhercích budeme následně informovat na webových stránkách a Facebooku muzea.
Hra S Vojtou za pokladem je připravena
od 1. července.

soutez (kopie)

Vstupné zdarma 1. středu v červenci a srpnu


hlavní budova muzea, 1. července a 5. srpna 2020

Obě výstavy a stálé expozice v hlavní budově muzea ve Slaném budou pro všechny návštěvníky v době prázdnin vždy 1. středu v měsíci, tedy 1. července a 5. srpna,
otevřeny zdarma v standardní otevírací době 9—16 hodin. Vstup pro poslední prohlídky bude umožněn nejpozději v 15.30.

Prodloužení výstav


hlavní budova muzea, do 23. srpna 2020

Dvě výstavy z muzejních sbírek, které musely být v jarních měsících uzavřeny, budou prodlouženy až do 23. srpna!

Konkrétně se jedná o
Slánské jarní tání a Tváře slánských spolků.

Muzeum můžete navštívit každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

press-plakat-jarni-tani_prodlouženoa4-inzerce-tvare-slanskych-spolku

Prezentace 27. ročníku Slánského obzoru


středa 24. června 2020 od 17 hodin, malá galerie muzea

V polovině června bude společností Patria, z.s., a naším muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaného vydán již 27. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, který přibližuje historické události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této ročenky je historička a spisovatelka Zora Dvořáková.

Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí - Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika. Statě a pojednání přinášejí odborné texty Milana Dundra
Významné stromy, které mají souvislost s Gymnáziem V. Beneše Třebízského ve Slaném, Jana Čečrdleho Jiří Adam z Martinic a Giovanna Gonzaga a Zdeňka Víška Antisemitské nepokoje 1899 ve Slaném pohledem dobového tisku.

Dějinám dvacátého století jsou věnovány studie
Ostraha zámku v Lánech za prezidentů Edvarda Beneše a Klementa Gottwalda [M.Bárta] a Výsledky parlamentních voleb a voleb do zastupitelstev obcí 1990 ve Slaném (M. Hes). V Portrétní galerii se čtenáři mohou například seznámit s připomenutím životních osudů posledního slánského purkmistra Antonína Prügla (1829–1919) a kladenského hudebníka Adolfa Kubáta (1899–1980). Zprávy obsahují informace Petry Kubrové Zemědělství na Slánsku – nová expozice v Národopisném muzeu a Ireny Veverkové a Miroslava Oliveria Z regionální literatury vydané v roce 2019. Rubrika Kronika pak přináší příspěvky Spolek divadelních ochotníků ve Slaném [M. Balá, J. Cingrová] a Napínavá četba ve slánské kronice II. [O. Judlová].

Na veřejném uvedení Slánského obzoru vystoupí s komentovanou prezentací svých příspěvků ředitel slánského muzea Jan Čečrdle, dále zástupkyně ředitele muzea Petra Kubrová a ředitel slánského gymnázia Milan Dundr. Moderátorkou prezentace bude Irena Veverková, tajemnice společnosti Patria.

(z redakční rady Slánského obzoru)

plakat 27 slansky obzor prezentace 2020 2

Znovuotevření muzea


Hlavní budova Vlastivědného muzea ve Slaném je veřejnosti otevřena od úterý 12. května 2020. Při vstupu do muzea je třeba dodržovat uvedené podmínky a pravidla.

Navstevni rad pro ome zeny provoz muzea

Uzavření muzea


všechny prostory muzea, od 14. března 2020 do odvolání

V rámci preventivních opatřeních směřující k omezení šíření COVID-19 bude Vlastivědné muzeum ve Slaném (všechny provozy a pobočky) od soboty 14. 3. 2020 až do odvolání veřejnosti uzavřeno.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení akcí


všechny prostory muzea, od 10. března 2020 do odvolání

Vlastivědné muzeum ve Slaném ode dneška v souladu s rozhodnutím bezpečnostní rady státu ruší veškeré naplánované akce, a to až do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Slánské jarní tání / Příroda a jaro z depozitářů slánského muzea


výstava, 19. 3.—31. 5. 2020, vernisáž 18. 3. v 17 hodin, galerie v 2. patře

Výstava Slánské jarní tání přináší návštěvníkům možnost nahlédnout do jednotlivých podsbírek muzea. Předměty, které spojují témata jara, květin a jiných rostlin a vůbec rozpuku přírody po zimním spánku, jsou pečlivě vybírány napříč depozitáři slánského muzea. Vystaveny budou zejména ty, které nebyly po mnoho let veřejnosti zpřístupněny a dokumentují pestrost muzejních sbírek. Důraz bude kladen převážně na výtvarné umění, umělecké řemeslo anebo textilie.
Vstupné na výstavu je 20 Kč.

plakat-jarni-tani

Regio Slanensis VIII


přednáškový cyklus, 16.—26. března 2020, aula gymnázia a hlavní budova muzea

Letos se již po osmé ponese březnový program muzea v duchu vzdělávacího cyklu
Regio Slanensis. Hlavní část proběhne v aule slánského gymnázia, kde zazní osm tematických přednášek, které větší či menší měrou váží na oblast Slánska a okolí a jistě zaujmou i návštěvníky z řad veřejnosti, které bude aula rovněž otevřena. Pozornost jistě přitáhne příspěvek archeoložky Mgr. Drahomíry Malykové, Ph.D., která ve středu 18. 3. pohovoří o výsledcích archeologických výzkumů při stavbě severního obchvatu Slaného. Poslední příspěvek naopak přednese v malé galerii muzea ředitel gymnázia RNDr. Milan Dundr, CSc., na téma Slánská hora pohledem přírodovědce, a to ve čtvrtek 26. března od 17 hodin.

Program doplní první letošní koncert Kruhu přátel hudby. Ve
středu 25. března od 19 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie vystoupí Smíšený pěvecký sbor Harmonie Louny. Důležitým bodem programu bude ve středu 18. března v 17 hodin zahájení výstavy Slánské jarní tání v galerii muzea. Dočasná expozice nabídne předměty z jednotlivých podsbírek muzea, které spojují témata jara, květin a jiných rostlin a vůbec rozpuku přírody po zimním spánku. Důraz bude kladen na výtvarné umění, umělecké řemeslo, výrobky místních řemeslníků anebo textilie.

Regio Slanensis VIII plakat