Memento mori


Výstava grafiky, 20. června—1. září 2019, galerie muzea (2. patro)

Vernisáž 19. června 2019 v 18 hodin

Výmluvný název letní výtvarné výstavy odkazuje jednak na obraz hrůz
třicetileté války, která v Čechách propukla před 400 lety a neblaze proměnila i naše město, jednak připomíná všudypřítomný, avšak rozumem vytěsňovaný strach z konce a vědomí naší vlastní pomíjivosti. Pokora před životem a memento naší vlastní smrtelnosti jsou přitom témata velmi aktuální i v současnosti, a to tím více, že jsme se odvykli vnímat hrozbu ukončení našeho pozemského bytí na osobní úrovni a známe jí spíše z televizních nebo počítačových obrazovek.

Výstava představuje originální grafické listy téměř padesáti významných představitelů současné české grafiky, ať už používají jakýkoli styl a techniku. Spojuje je členství v
Sdružení českých umělců grafiků – Hollar, které je spolupořadatelem této výstavy, jež má ve Slaném svou českou premiéru. Zástupci Hollaru Pavel Piekar a Karel Žižkovský pronesou úvodní slovo na vernisáži výstavy.

Přímou slánskou výtvarnou inspirací pro vznik výstavy je obraz označovaný jako pohřební štít Martiniců či Memento mori, který naleznete v kapli Zasnoubení Panny Marie bývalé piaristické koleje (dnes muzeum). Je součástí kompletu čtyř obrazů, které po staletí zdobily Martinickou kapli (dnes kaple sv. Ondřeje) v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Obrazy odkazující na lidskou pomíjivost i zbožnost rodu Martiniců (vedle samotného Mementa jde o obrazy piety, vystoupení duší z očistce a umírajícího Jaroslava Bořity z Martinic) nechal k roku 1657 zhotovit nejvyšší purkrabí českého království, pán Slaného a syn Jaroslava Bořity – Bernard Ignác Jan hrabě z Martinic (1614—1685). Ten navázal na odkaz svého otce a mj. dokončil rekatolizaci Slaného, které bylo před třicetiletou válkou hrdým, převážně utrakvistickým královským městem a po válce leželo v troskách, jež se již nikdy neobrátily ve svou někdejší slávu. Autorem obrazů je významný pražský barokní malíř Antonín Stevens.

Memento mori plakát výstava Slaný Hollar

Abecední soupis vystavujících autorů:

Fanis Ainacidis, Mikoláš Axmann, Libor Beránek, Jan Blaha, Martin Dyrynk, Petr Fiala, Eduard Halberštát, Petr Hampl, Jiří Hanuš, Eva Hašková, Miroslav Hlinka (host Hollaru), Xénia Hoffmeisterová, Pavel Hora, Helena Horálková, Zbyněk Hraba, Said Ismail, Zbyněk Janáček, Jan Kavan, Anna Khunová, Jan Kocman, Vojtěch Kovářík (host Hollaru), Markéta Králová, Ivo Křen, Michaela Lesařová-Roubíčková, Martin Manojlín, Eduard Milka, Martin Mulač, Lubomír Netušil, Michal Novák, Berenika Ovčáčková, Petr Palma, Pavel Piekar, Martin Raudenský, Martin Salajka, Josef Saska, Jaroslava Severová, Pavel Sivko, Miloš Sláma, Jiří Slíva, Hana Storchová, Karel Šafář (in memoriam), Marie Michaela Šechtlová, Jan Šafránek, Petr Štěpán, Eva Vlasáková, Lenka Vojtová a Karel Zeman.

Memento mori Martinic kaple


Kamil Lhoták – Balony nad Slaným


výstava, 7. září—18. listopadu 2018, galerie muzea (2. patro)

Milovníci romantiky, moderní malby a nostalgických exkurzů do doby balonů a prvních samohybů se mohou těšit na zcela mimořádnou výstavu obrazů a grafik světově uznávaného výtvarníka Kamila Lhotáka. Představíme vám kolekci autorizovaných reprodukcí zachycujících všechny typické okruhy Lhotákova výtvarného zaměření, především obrazy plné majestátně se vznášejících balonů, létacích strojů, motocyklů a dýmajících veteránů. Součástí expozice bude také originál dosud nikdy nevystaveného obrazu ze soukromé sbírky. Výstava vznikla jako oslava čtvrtstoletí Vzduchoplavecké společnosti královského města Slaný, ve spolupráci se Společností přátel Kamila Lhotáka, která je nositelem ochranné značky malíře. Několik obrazů zapůjčila Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

Vernisáže, která proběhne ve čtvrtek 6. září od 17 hodin v galerii muzea, se jako vzácný host zúčastní malířův syn pan Kamil Lhoták mladší. Výstavu doplňuje originální barevný katalog, který bude možné, společně s dalšími zajímavými monografiemi, zakoupit přímo v muzeu.

Po skončení vernisáže plánujeme start horkovzdušného balonu Vzduchoplavecké společnosti Královského města Slaný přímo z Masarykova náměstí [za příznivého počasí].

plakát lhotak - balony nad slanym

Praha - rudolfinské reflexe


pátek 6. dubna 2018 od 17 h – vernisáž, zahájení výstavní sezóny
a Dnů italské kultury ve Slaném 6. dubna


grafická výstava, 7. dubna—17. června 2018, galerie muzea (2. patro)

V dubnu zahájíme letošní výstavní sezónu. Podstatná část čtvrtého měsíce roku bude současně patřit
Dnům italské kultury, s nimiž je logicky i tematicky propojen program muzea. V první řadě zahájení celého festivalu, ilustrujícího různé aspekty současné i historické Itálie, proběhne v na muzejní půdě: slavnostní vernisáží otevřeme nejen celotýdenní „italské“ pásmo, ale také výstavu, která bude mít ve Slaném svou českou premiéru a kterou na podzim roku 2017 spatřilo pouze město Gesualdo v jihoitalské Kampánii. Hlavní partnerem expozice je prestižní Sdružení českých umělců grafiků Hollar, u jehož loňského 100. výročí založení jsme – ve volné návaznosti na slánský prvorepublikový spolek Trhlina – navázali vzájemnou spolupráci, která tak přináší svůj první šťavnatý plod. Výstava předních českých grafiků současnosti s názvem Praha – rudolfinské reflexe nás myšlenkově přenese do jednoho z nejslavnějších období českého království, kdy vědy a umění hrály nejen v Praze první housle. Vedle fantazií opředených postav císaře Rudolfa II., vynalézavých alchymistů, geniálních umělců, skutečných i falešných vědátorů a všelijakých kejklířů z pražského dvora připomeneme také postavu jihoitalského šlechtice, významného hudebního skladatele a madrigalisty Carla Gesualda (1566—1613) zmítaného osudem i vnitřními démony. Nábožensky tolerantní počínání císaře bylo v trnem oku ambiciózního smečenského šlechtice Jaroslava Bořity z Martinic, který od roku vydání Rudolfova majestátu (1609) stanul ve funkci dvorského maršálka Českého království a jehož kariéra předznamenala nadcházející tvrdé období rekatolizace Čech a Třicetileté války. Bezstarostné rudolfinské období, kdy kulturně a hospodářsky vzkvétalo i naše město, je k tomu, co mělo přijít, v příkrém kontrastu.

Praha - rudolfinské reflexe

Normalizace ve Slaném ve fotografiích Karla Vidimského


výstava, galerie muzea (2. patro), 15. 11. 2017—11. 3. 2018


Fotografická výstava slánského rodáka a známého fotografa
Karla Vidimského nabídne soubor pohledů na naše město v letech 70. a 80. minulého století, kdy procházelo procesem normalizace. Prohlídka fotografií v pamětnících té doby vyvolá vzpomínky na život v místech dávno zaniklých, mladším generacím odhalí proces proměny našeho města v době „hluboké totality“. Vernisáž proběhne ve středu 15. listopadu od 17 hodin.

Normalizace Vidimský plakát

Fotogalerie z vernisáže: Celý článek...

Petr Štech: Kompletní sada na opravu duší

Výstava v galerii muzea, 19. 4.—1. 6. 2013, vernisáž 19. dubna od 17 hod

Druhou výtvarnou výstavou letošního roku bude přehlídka sochařského umění Petra Štecha (alias Next Art) s názvem „Kompletní sada na opravu duší“. Petr Štech používá dřevěný, kovový i keramický materiál a spolu se svou ženou připravuje též keramické výrobky se značkou Raku. Vernisáž této výstavy, které rozhodně nechybí nadhled a smysl pro humor se uskuteční v pátek 19. dubna od 17 hodin v galerii muzea (2. patro). Prohlídku nápaditého zacházení s figurami doprovodí promítání a vystoupení nové slánské jazzové formace Saxtet pod vedením Rudolfa Hyšky. Vstupné na vernisáž je dobrovolné.

Výstava potrvá do 1. června 2013

letak sasekletak quichote

Fotogalerie Celý článek...

Jak se vařilo a pilo pivo na Slánsku

Výstavní síň muzea, 15. srpna—30. září 2012

Vernisáž 15. srpna od 18 hodin

Nová výstava v hlavní budově muzea Vás zavede do populárního odvětví - pivovarnictví. Téma vaření a konzumace zlatavého moku je v Čechách dlouhodobou stálicí, nás k uspořádání výstavy inspirovala souhra několika aktuálních skutečností – jednak vznik (staro)nových pivovarů v okolí (Slaný, Únětice, Zichovec), dále podle našeho názoru pozitivní trend českého potravinářství, kdy veřejnost má stále ve větší oblibě malé, obnovené či nově vznikající pivovary, ale také nedávný vznik s tématem souvisejících „slánských“ publikací (Čečrdle, J. – Studený, J.: Hořká a sladká chuť našeho kraje, Slaný 2011 a Kašpar, J.: Žízeň starých Čechů, Slaný 2011). Jsme si vědomi toho, že téma pivovarnictví a kulturní fenomény s ním spjaté jsou oblastí příliš rozsáhlou, než abychom je mohli všechny postihnout. Zaměřili jsme se proto na bývalé pivovary na Slánsku a některá zaniklá restaurační zařízení. Vedle starých fotografií se můžete těšit na dobové předměty a ukázky ze sbírek místních sběratelů. U příležitosti zahájení se můžete těšit i na tematickou ochutnávku. Výstava, jejímž partnerem je slánský Pivovar Antoš, potrvá do konce září. Na výstavu Vás také zavedou některé vycházky Infocentra Slaný.

Fotogalerie

Jak se vařilo a pilo pivo na Slánsku Celý článek...

Jižní Amerika - vernisáž a info o výstavě

Ambiciózní výstavní projekt „Jižní Amerika – Příroda a lidé“ Vám poodhalí exotické oblasti Povodí Orinoka a Amazonky, ale i další zajímavosti.

Vernisáž je v hlavní budově muzea v úterý 5. června od 17 hodin. (fotogalerie)

aloutta_caraya_Jan Dungel

Hlavní budova muzea, 1. června—15. července 2012

Ve Slaném dosud nevídaná výstava je tematicky laděná k letnímu období a rodila se prakticky po celý rok zejména za vydatné podpory Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, a také Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela. Výstava je složena z několika dílčích součástí, které jsou propojeny v jeden kompaktní celek a budou rozmístěny v obou patrech hlavní budovy muzea. Slavnostní vernisáž v úterý 5. června od 17 hodin uvede venezuelský velvyslanec p. Victor Hérnandez, výstava však bude otevřena již u příležitosti Dne dětí 1. června a potrvá do 15. července.

Co konkrétně Vám nabídneme? Celý článek...

Vernisáž výstavy Evy a Jana Švankmajerových již tuto středu!

Zahájení výstavy "Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer - Obrazy, kresby, objekty, film" se nezadržitelně blíží a proto si Vás dovolujeme opětovně upozornit na tuto velmi očekávanou událost.

Na samém začátku vernisáže zazní tóny členů známé skupiny
Jablkoň.

O úvodní slovo se postará člen surrealistické skupiny pan
František Dryje.

Výstava bude otevřena do 20. května 2012 a bude doplněna mj. promítáním filmů Otesánek a Lekce Faust ve slánském kině.

Pozor: Původní datum vernisáže (7. 4., což je uvedeno v březnové Slánské radnici) bylo změněno právě
na 4. dubna!

Více na: Wikipedia EŠ; Wikipedia JŠ; Čsfd;

Eva Švankmajerová + Jan Švankmajer

Galerie muzea (2. patro hlavní budovy), 4. dubna od 18 hodin

Fotogalerie Celý článek...

Příroda Bílichovska v tvorbě Lucie Kraslové

Druhou červnovou vernisáží bude zahájena výtvarná výstava „Příroda Bílichovska v tvorbě Lucie Kraslové“. Je s podivem, jak málo je oblast Bílichovska reflektována ve výtvarném umění, a to přesto, že se jedná o tradiční rekreační oblast Slánska s krásnými lesy, řadou vzácných živočichů a rostlin, romantickými zákoutími, zrcadly několika rybníků a dalšími lákadly. Tento dluh se rozhodla ve svém díle napravit mladá slánská výtvarnice Lucie Kraslová. Výjevy a odkazy z Bílichovska nalezneme nejen v poutavých obrazech, ale i fotografiích či denících.

Výstava potrvá do 14. srpna

příroda bílichovskalucie kraslová

Výstavní síň muzea (1. patro) v sobotu 25. června v 15 hodin

Celý článek...

Vernisáž "Míst smrti, utrpení a hrdinství"

Ve čtvrtek 7. června po 17 hodině podvečerní jsme zahájili výstavu "Místa smrti, utrpení a hrdinství - život vězňů v nacistických koncentračních táborech". Výstava názorně dokumentuje nelidskou tvář vybraných koncentračních táborů, ukazuje na osudech jednotlivců zrůdnost nacistického režimu a varuje před neonacismem.

Vedle místostarosty Ing. Pavla Bartoníčka poutavě pohovořil p. Asaf Auerbach z Historické skupiny Osvětim při Sdružení bývalých politických vězňů a pozůstalých. Je totiž jedním z šesti set šedesáti devíti tzv. Wintonových dětí, které se vyhnuly deportaci do koncentračního tábora díky nezištné pomoci tehdy třicetiletého Nicholase Wintona, který byl za své zásluhy jmenován britskou královnou sirem.
Celý článek...

Slánsko před 100 lety v kresbách Karla Liebschera

Vernisáž výstavy věnované kouzelným pohledům na známá místa ve Slaném a okolí, jak je zachytil malíř Karel Liebscher na přelomu 19. a 20. století.

Výstavní síň v 1. patře muzea úterý 26. října v 17 hodin

K. Liebscher - pohled na kostel sv. Gotharda Celý článek...

Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky III

V pořadí třetí výstava z fotografií Václava Krupičky vás zavede o několik let nazpět. Zachycuje proměny některých ulic, například Smečenské, Havířské, Plynárenské, Zahradnické, Pražské, Záfortenské, ale i lokalitu Letního kina Na Hájích. Nelze opomenout bývalý areál Pragovky, hospodu U Jelena, rybník „Panda“. Hlavně mladší návštěvníci mohou být velice překvapeni jak nadčasově byl vybudován park u vily továrníka F. Přibyla. Navazuje na první a druhou část.

Výstava potrvá do konce roku 2010.

Galerie slánského muzea 25. září v 10.00 hodin

Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky III Celý článek...

Stavebnice Merkur - zahájení výstavy

Fenomén Merkur – z historie dětských kovových stavebnic

Tato výstava chce seznámit její návštěvníky zejména s českými výrobci kovových stavebnic, v období po první světové válce. Bohužel jejich osud se dostává do zapomnění, ač se jednalo přitom o lidi ve své době nadmíru geniální. Zejména Jaroslav Vancl, otec stavebnice Merkur, znamenal a stále je nejen pro dětské konstruktéry pojmem, jakými byli třeba Křižík, Kolben, Ressel a další pro dospělé. Stopy jejich velice záslužné činnosti se daří odkrývat ze závějí času nesmírně složitě. Největší škody vznikly na jejich geniální tvorbě násilným přetržením v roce 1948. Tehdejší „Vítězný únor“ nepřál výjimečným lidem, jejich tvůrčí myšlenky byly odsouzeny ke zmaru, k veliké škodě těch nejmenších. Výstava je nazvána „FENOMÉN MERKUR“, ačkoli tu byly ještě tři symboly těchto hraček – roudnický EDISON, pražský VAŠEK a volarský TRIX s obdobně geniálními tvůrci. Merkur měl to štěstí že přežil neblahá válečná a zejména poválečná léta, možná k lepší souhře okolností, nebo spíše, že přece jen svou koncepcí byl nadčasovější a měl tím pádem větší naději na přežití.
(Jiří Mládek, sběratel a historik)

Výstava potrvá do 30. září.


Merkur 1982

Malá galerie muzea 15. září v 18 hodin.
Celý článek...

Velocipedisté ve Slaném


Zahájení výstavy.

S historií slánského
„Klubu velocipedistů“ jsme se mohli seznámit 17. března 2010 na přednášce Čeňka Chyského, který je současně autorem výstavy. Výstava potrvá do 28. srpna 2010.

Galerie slánského muzea 3. července v 10.00 hodin

Pozvánka

Fotogalerie

Emma a Bára Srncovy – výstava

Zahájení výstavy.

Půvabné malůvky plné poezie a pohádkových představ budou námětem výstavy.

Galerie slánského muzea 29. května v 10.00 hodin

Výstava potrvá do 26. června 2010

Emma Srncová Celý článek...

Sochy a grafiky Renáty Kaiserové

Zahájení výstavy

Výstavní síň muzea 6. března v 10 hodin

Výstava potrvá do 24. dubna 2010Fotogalerie Celý článek...

Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky II

Slánsko 1930—1960 (II. část)

Zahájení
druhé části výstavy fotografií slánského fotografa Václava Krupičky. Její první část vzbudila u obyvatel slánského regionu velký ohlas. Ve druhé části výstavy si můžete prohlédnout dobové fotografie vesnic N—Ž.Výstavu můžete zhlédnout od prosince 2009 do března 2010 Celý článek...

Kresby Renáty Frančíkové

Zahájení výstavy
Ve výstavní síni Vlastivědného muzea budou od 21. listopadu vystaveny práce slánské malířky Renáty Frančíkové. Mimo jiné je autorkou kreseb v dětmi oblíbené knize Bořek, kluk ze znaku. (
pozvánka)

Výstavní síň muzea 21. listopadu v 10 hodin

Fotogalerie

Výstavu můžete zhlédnout od 21. listopadu 2009 do 20. prosince 2009 Celý článek...

Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky I

Slánsko 1930–1960 (1. část)
Zahájení výstavy

Václav Krupička_1Václav Krupička_2

Galerie muzea sobota 6. prosince 2008 v 10 hodin

Výstavu můžete zhlédnout od 6. prosince 2008 do 22. února 2009
Celý článek...

Zvonice na Slánsku

Fotografie Petra Janžury

Zahájení výstavy
11. října v 10 hodin Cífkův statek ve Třebízi Celý článek...

350. výročí uvedení piaristů do města Slaného

Piaristé ve Slaném
Zahájení výstavy
Čtvrtek 11. září 2008 v 16 hodin


Odhalení pamětní desky a mše svatá
Pátek 12. září 2008 v 16 a 16.30


Slavnostní koncert
Účinkuje
Capella Regia, chlapecký sbor Pueri Gaudentes a Robert Hugo.
Pátek 12. září v 19.30

Piaristé – pozvánkaPiaristé – pozvánka Celý článek...

Krása kamenných křížů

Zahájení výstavy (Pozvánka)
Ing. Petra Bořila

Galerie muzea 9. dubna v 16 hodin

Výstava potrvá do 20. května Celý článek...

Nálezy z doby počátků českého státního útvaru z 10. století

výstavu zahájí PhDr. Naďa Profantová, CSc.
v sobotu 8. března 2008 v 10 hodin

Výstava potrvá od 8. března do 31. října 2008

Pozvánka Celý článek...

Kousek nebe

zahájení výstavy fotografií Petra Janžury
Úvodní slovo přednese Mgr. Stanislav Boloňský
Galerie muzea 16. února v 10 hodinVýstava potrvá do 29. března 2008