Consortium camerale Slansensis

Pěvecký koncert sboru pod vedením Mgr. Aleny Šandové.

Atrium muzea 9. června v 19.30 hodin
V případě nepříznivého počasí proběhne koncert v Piaristické kapli.

Consortium camerale SlansensisConsortium camerale SlansensisConsortium camerale SlansensisConsortium camerale SlansensisConsortium camerale Slansensis