Hořká a sladká chuť našeho kraje

Ještě na sklonku listopadu vyšla slíbená publikace o zaniklých regionálních pivovarech a cukrovarech, a to v režii obecně prospěšného sdružení Přemyslovské Střední Čechy. Tato knížečka pojmenovaná „Hořká a sladká chuť našeho kraje“ představuje šest zaniklých pivovarů [a dva letos nově obnovené] a osm nefunkčních cukrovarů. Naše muzeum připravilo text a část fotografií, další snímky doplnil mladý slánský fotograf Jan Studený, grafiku a sazbu zajistil Ivo Horňák z odboru kultury MěÚ Slaný.

Jak je uvedeno v úvodu, obě odvětví
„se řadily donedávna mezi charakteristické oblasti lidské činnosti bohatě zastoupené prostřednictvím větších či menších podniků v oblasti severozápadně od Prahy. Rozlehlé architektonické soubory pivovarů a cukrovarů patřily přinejmenším od století páry k výrazným krajinným dominantám, kde panoval čilý ruch. V těchto podnicích nalezlo obživu množství lidí, sem směřovaly vozy s obilím, chmelem a cukrovou řepou a právě zde vznikal nápoj a výrobek dnes tak oblíbený, tak často používaný a samozřejmě zcela běžný…“

Publikace je k zakoupení např. v infocentru.

pivovar