Klavírní kvinteto studentů Pražské AMU

Na pořadu jsou skladby L. van Beethovena, Antonína Dvořáka a Johannese Brahmse.

Kaple Zasnoubení Panny Marie v bývalé piaristické koleji 5. května v 19.30

Účinkují:

Štěpánka Puchelová
(klavír)
Lucie Kočí
(housle)
Libor Vilímec
(housle)
Ondřej Martinovský
(viola)
Štěpán Drtina
(violoncello)