Starobylé pohledy na Slaný a Dny evropského dědictví


Den evropského dědictví - sobota 7. září
vernisáž výstavy 7. září od 15 hodin, výstavní síň muzea

Jedním z vrcholů letošní výstavní sezóny budou nepochybně Dny evropského dědictví, pořádané tradičně v rámci celé Evropské unie. Ve Slaném je garantem akce odbor kultury MěÚ Slaný. Program je soustředěn především na sobotu 7. září. Kompletní program naleznete v příloze, zde upozorníme jen na chystané aktivity muzea.

V
9 hodin uvedeme celodenní cyklus povídáním o opevnění města a nových poznatcích z výzkumu Velvarské brány. Po prohlídce brány se návštěvníci odeberou k Černé baště, kde je budou očekávat slánští skauti.

Odpoledne v
15 hodin otevřeme ve výstavní síni muzea (1. patro) výstavu Starobylé pohledy na Slaný. Prohlédneme si kolekci slánských vedut, panoramat a dalších dávných obrazů města. Představeny budou mj. čtyři „nové“, veřejností dosud nespatřené veduty, které našemu muzeu laskavě poskytlo Muzeum hlavního města Prahy a vídeňská Österreichische Nationalbibliothek.

Plasticitu výstavě dodají dva modely historických částí Slaného: jednak dřevěný
model historický, kterému dominují rozměrné stavby kostela sv. Gotharda a zaniklé Pražské brány, doplněný modelem františkánského kláštera a Modletického domu, a také model zbrusu nový, využívající současných pokročilých technologických možností 3D modelace a 3D tisku. Konkrétně budou představeny nové modely vybraných starobylých domů v historickém jádru města. Ke genezi nového modelu promluví členové přípravného týmu, jehož cílem je do budoucna touto formou rekonstruovat celé historické jádro města Slaného.

Od
9 do 18 hodin si budete moci v malé galerii prohlédnout výstavku děl malíře Ludvíka Kuby, od 16 do 18 hodin budou na stejném místě navíc promítány soutěžní snímky fotografické soutěže Slaný v současnosti. Sobotní den v muzeu završí večerní prohlídka obnovené stálé expozice muzea od 18 hodin. Vstupné na všechny akce je dobrovolné.

Dny evropského dědictví 2013starobyle_pohledy_na_slany