Nová telefonní čísla


Ve Vlastivědném muzeu ve Slaném probíhá optimalizace telefonního systému. Zejména dojde k zrušení některých málo využívaných pevných linek. Pro provoz ve Slaném jsou již zavedeny 2 nová čísla - mobilní telefony (viz infografika, zatím zkušební provoz). Nejširší veřejnost tímto žádáme o využívání těchto 2 nových čísel. Na všechna původní čísla pevných linek se zatím ještě dovoláte, o úplném zrušení vybraných linek budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

nová telefonní čísla - infografika

PF 2021


Vážení přátelé slánského muzea,

přejeme vám všem veselé Vánoce a lepší nový rok 2021.

PF 2021 Muzeum Slaný

Otevření výstavy 13 kilometrů objevů


hlavní budova muzea

Ve středu
16. a čtvrtek 17. prosince 2020 je výstava 13 kilometrů objevů otevřena pro veřejnost. Ve čtvrtek 17. 12. bude výjimečně otevřeno do 18 hodin! Poté (od pátku 18. prosince) bude opět uzavřena v souladu s rozhodnutím vlády. Po zbytek prosince a po Novém roce bude výstava otevřená, pokud to dovolí aktuální opatření. Děkujeme za pochopení.

V budově muzea si můžete zakoupit upomínkové předměty k výstavě (pexeso, magnetky, pracovní sešity pro děti, pohlednice a doprovodná publikace). Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce.

Současně žádáme veřejnost o dodržování platných hygienických opatření.

Život pod vulkánem - J. J. Brádka - nová kniha o pražském předměstí


Dlouho očekávaná publikace Život pod vulkánem slánského rodáka Jana J. Brádky vyjde již za pár dní! Kniha o pražském předměstí našeho města je plná poutavého textu, skvělých autorských kreseb a bohaté fotografické přílohy. Udělejte radost sobě nebo svým blízkým třeba pod stromečkem!
Naplánovaný křest se z důvodu vládního nařízení nemůže uskutečnit. Knihu tak bude možné zakoupit v improvizovaném výdejním okénku v podloubí muzea ve dnech
18.—20. listopadu a 9.—11. prosince, a to vždy v čase 9.00—11.00 a 14.00—16.00.
Pro rezervaci knihy nebo domluvu jiného způsobu předání publikace nás, prosím, kontaktujte na kubrova@meuslany.cz, tel. 312 517 990. Děkujeme za pochopení a váš zájem o kvalitní regionální literaturu.

Život pod vulkánem_obálka_bar

Odložení otevření výstavy


V souladu s aktuálními opatřeními proti šíření covid-19 jsme nuceni odložit zahájení výstavy 13 kilometrů objevů na neurčito. Vernisáž plánovaná na 21. 10. tedy neproběhne. Výstava je nicméně stále v přípravě dle původního plánu. O novém termínu vernisáže a zpřístupnění výstavy veřejnosti vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

13km objevů odloženo

Uzavření muzea


V souladu s usnesením vlády ze dne 8. 10. 2020
budou všechny provozy muzea od 12. 10. do 25. 10. 2020 veřejnosti uzavřeny.


O náhradních termínech plánovaných akcí vás budeme informovat.

zákaz vstupu

Záznam koncertu k 400. výročí bitvy na Bílé hoře


Přinášíme vám kompletní záznam koncertu, který proběhl v kostele sv. Gotharda ve Slaném v sobotu 12. září u příležitosti Dnů evropského dědictví.

13 kilometrů objevů


vernisáž výstavy, 21. října v 18 hodin, hlavní budova muzea - zahájení výstavy odloženo

V září vrcholí příprava velké archeologické výstavy
Třináct kilometrů objevů, která bude zahájena ve středu 21. října v 18 hodin a představí unikátní nálezy ze severního obchvatu města Slaného přilehlých obcí (Blahotice, Dolín, Vítov, Luníkov, Ješín a Velvary). Co na výstavě budete moci spatřit?

Ne všechny lidské činnosti zanechají viditelné stopy a většina z nich nenávratně zmizí. Ty zbylé ale mohou napovědět, jak lidé v minulosti žili. Jak vypadaly jejich domy a vesnice, jak hospodařili a jak pohřbívali své mrtvé? Od srpna 2018 do dubna 2019 proběhl rozsáhlý záchranný archeologický výzkum v průběhu výstavby silnice I/16 ze Slaného do Velvar. Během několika měsíců bylo prozkoumáno více než 2500 archeologických situací na téměř 13 kilometrech trasy.

Nejstarším nálezem z výzkumu je kamenný nástroj z mladého paleolitu (40 000—10 000 př. n. l.), který byl však objeven u Ješína v daleko mladším hrobě kultury zvoncovitých pohárů (2 500—2 200 př. n. l.) z konce doby kamenné. Z té samé doby pocházelo i pohřebiště, odkryté mezi Ješínem a Hobšovicemi, dosud největší v Čechách. Na stejném místě pohřbívali později své mrtvé Keltové v době laténské (500 let př. n. l. - 0).

Na návrší nad Vítovem a v jeho okolí odhalil výzkum stopy rozsáhlých sídlišť, vybudovaných zdánlivě daleko od vodního zdroje. Terénní práce však odkryly významné prameniště zaniklého potoka, který byl zdrojem vody pro obyvatele zdejších osad, od doby bronzové až po dobu římskou, kdy se zde brzy po přelomu letopočtu usídlili germánští osadníci.

Větší slovanskou vesnici z raného středověku na břehu Červeného potoka u Velvar připomínají pozůstatky domů s kamennými píckami a hlubokými zásobními jámami. V těsné blízkosti Velvar pak byly odhaleny kulturní vrstvy z vrcholného středověku a novověký mlýnský náhon.

Velké množství objevených předmětů a archeologických situací, prozkoumaných a zdokumentovaných často za nelehkých pracovních podmínek, představuje spolu s odebranými vzorky zdroj velmi cenných poznatků o minulosti lidí a krajiny nejen na Slánsku. Více na vás čeká na naší velké archeologické výstavě, která potrvá do září 2021.
Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce.

13km objevů odloženo


Zemřel František Hofman


S hlubokým zármutek vám oznamujeme, že v neděli 13. září 2020 nás navždy opustil známý slánský pedagog, hudebník, organizátor a dlouholetý středoškolský profesor František Hofman. Byl rovněž stálým spolupracovníkem našeho muzea, zejména při pořádání a uvádění koncertů Kruhu přátel hudby. Poslední rozloučení proběhne tento čtvrtek 17. září v 13 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie v budově muzea.

Hofman

Bitva u Rakovníka 1620


přednáška, středa 16. září 2020 od 17 hodin, malá galerie

Přednáška
Mgr. Kateřiny Blažkové z Muzea T. G. M. Rakovník připomene letošní výročí porážky českého stavovského povstání v prvních letech třicetileté války.

Město Rakovník a jeho blízké okolí se ve dnech 27. října až 5. listopadu roku 1620 stalo svědkem a přímým účastníkem opakovaných, ale nevýrazných vojenských střetů znepřátelených císařsko-ligistických a stavovských vojsk. Právě odtud se po nerozhodném výsledku vydaly obě armády na vyčerpávající cestu ku Praze, připomínající nesmyslnou honičku, během níž se dokonce stavovské vojsko císařským na jeden den zcela ztratilo kdesi v křivoklátských lesích, aby je pak o den předběhlo a do Prahy dorazilo už 7. listopadu 1620 večer. Na
Bílé hoře během několika málo odpoledních hodin v neděli 8. listopadu 1620 nejspíš právě kvůli absolutnímu vyčerpání a demotivaci stavovských vojáků bylo rozhodnuto o konci českého stavovského povstání a začátku dlouhotrvajícího celoevropského válečného konfliktu – třicetileté války. O tom, jak by se situace vyvíjela, pokud by se u Rakovníka podařilo svést rozhodující bitvu, můžeme jen spekulovat. Faktem je, že v průběhu desetidenních bojů se ani jedna strana nenechala vyprovokovat k otevřené bitvě, a tak došlo u Rakovníka spíše ke zdržení a prodloužení nervozity vojsk z blížící se zimy. Padlé můžeme zřejmě počítat jen na desítky, maximálně stovky. Mezi raněnými byl i velitel císařského vojska hrabě Buquoy. Zajímavostí je, že se na situaci do města přijel podívat sám „zimní král“ Fridrich Falcký, jehož pobyt v Rakovníku však zůstal nezmapován, což vypovídá o snaze města se ke své loajalitě ke stavovskému povstání po vítězství Habsburků raději nehlásit.

plakat přednáška bitva u rakovníka blažková září 2020

Slaný 1620 - Koncert k 400. výročí bitvy na Bílé hoře


kostel sv. Gotharda ve Slaném, sobota 12. září 2020 od 17 hodin

Komentovaný koncert v
kostele sv. Gotharda ve Slaném představí tvorbu významného skladatele a varhaníka Charlese Luythona, který působil na dvoře císaře Rudolfa II. a jeho vrstevníků. Akce představuje návrat mimořádně cenného tisku Luythonových skladeb do slánského kostela, kam byl tento exemplář zakoupen po svém vydání roku 1609. Kniha byla po staletích znovu objevena a bude poprvé vystavena veřejnosti.

Koncert současně připomíná trojí výročí roku 1620:
bitvu na Bílé hoře, před níž město Slaný zaznamenalo hospodářský a kulturní rozkvět, dále úmrtí Charlese Luythona (2. 8. 1620) a konečně počátek kavalírské cesty Jiřího Adama z Martinic, jemuž byl kmotrem sám Rudolf II.

Vystoupí vokální soubor
Dyškanti pod vedením Martina Horyny, který zahraje též na varhany. Komentář Petr Daněk a Jan Čečrdle. Vstupné je dobrovolné.

Akce je součástí programu
Dnů evropského dědictví.

Slaný 1620 koncert plakát