Vlastivědné muzeum ve Slaném
Masarykovo náměstí 159
274 01 Slaný


Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČ: 00069876

Zřizovatel Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

telefon:
+420 312 517 990—1
e-mail:
muzeum@slansko.cz

Ředitel

Mgr. Jan Čečrdle
+420 312 517 996
e-mail: cecrdle@meuslany.cz

Zástupce ředitele, správce knihovny, výstavy

MgA. Petra Kubrová
+420 312 517 992
e-mail: kubrova@meuslany.cz

Odborný pracovník

Božena Franková
+420 312 517 991
e-mail: muzeum@slansko.cz

Administrativní pracovník

Blažena Hrabánková
+420 312 517 990
e-mail: HrabankovaB@seznam.cz

Správce fototéky

Ivana Hušáková
+420 312 517 995
e-mail: husakova@meuslany.cz
(vždy pondělí—úterý)
Správce archeologické sbírky,
průvodkyně ve Slaném


Mgr. Veronika Schönigerová
+420 312 517 993
e-mail: archeologie.slany@gmail.com


Průvodkyně ve Slaném

Jarmila Halfarová
+420 312 517 993


Průvodkyně ve Třebízi

Zdeňka Bakalářová
+420 312 579 540


Provozní pracovník ve Slaném

Alena Malíková
+420 312 517 993


Technický pracovník ve Třebízi

Vladimír Bakalář