Vlastivědné muzeum ve Slaném je příspěvkovou organizací ze dne 26. dubna 1995 a ve znění pozdějších předpisů podle ustanovení § 35 odstavec 2, § 84 odstavec 2 písmeno e) zákona 128/2000 Sb.


Vymezení hlavního účelu činnosti je:
• správa sbírkového fondu dle zákona č. 122/2000 Sb. o správě sbírek muzejní povahy ve znění pozdějších předpisů
• správa nemovitého a movitého majetku
• kulturně výchovné poslání v rámci města Slaného

Kromě toho je organizace oprávněna zřizovatelem k vedlejší činnosti:
• příležitostní prodej propagačních předmětů, publikací a pohlednic, které je možno zakoupit v muzeu.


Sbírkové předměty muzeum využívá ke své výstavní a publikační činnosti. Vlastivědné muzeum umožňuje badatelům individuální studium muzejních sbírek, vždy ve středu v době od 9—14 hodin, a to na základě předchozího včasného oznámení zájemce o studium, které upravuje
Badatelský řád.

Ceník služeb Vlastivědného muzea ve Slaném (pdf)

Rozpočet Vlastivědného muzea ve Slaném 2017