Slánský obzor je historická ročenka kladenského a slánského regionu. Slánský obzor vydává PATRIA - společnost na ochranu kulturních památek společně s Vlastivědným muzeem ve Slaném a Městem Slaným - odborem kultury a památkové péče MěÚ.

Sborníky ze Slánských rozhovorů jsou soubory odborných příspěvků renomovaných historiků umění, kultury a literatury, archeologů, jazykovědců a dalších odborníků přednesených v piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie zaměřených na historii, literaturu, osobnosti a památky v regionu. Vydává Vlastivědné muzeum ve spolupráci s odborem MěÚ Slaný.

Sborníky Slaný a Slánsko ve 20. století jsou souborem článků laické veřejnosti a referátů historiků z konferencí „Slaný a Slánsko ve 20. století“ zaměřených na regionální dějiny 20. století. Vydává Vlastivědné muzeum ve Slaném.

Nabídkový seznam prodávaných
publikací, pohlednic a upomínkových předmětů ve Vlastivědném muzeu v Slaném.