Vlastivědné muzeum ve Slaném Vám nabízí v prodeji tyto publikace


Sborník Listopad 1989 ve vzpomínkách slánských účastníků

Sv. č. 2 Edice historie Slánska ve XX. století
Sborník příspěvků vzpomínek pamětníků

obalka listopad 89

OBSAH
Pavel Bartoníček: Slovo úvodem
Zdeněk Víšek: Ohlédnutí za událostmi roku 1989; Události roku 1989 v tehdejším Československu

KRONIKY
Výpis z kroniky města
Ohlas listopadových událostí v Klobukách
Rok 1989 pohledem kroniky městyse Zlonice

SLÁNSKÁ POSÁDKA
Běh dějin ve Slánské posádce před a po listopadu 1989
Fakta z posádky Slaný
Střípky – jedna paní povídala (JPP)

GYMNÁZIUM VÁCLAVA BENEŠE TŘEBÍZSKÉHO
David Koryta, Tomáš Matějka: Sametová revoluce a dění kolem ní na Gymnáziu V.B.Třebízského

VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ
Stanislav Berkovec: Drsný samet
Miloslav Dvořáček: Listopad 89
Marie Farská: Vzpomínky na dojmy ze Sametové revoluce ve Slaném; Koncept neodeslaného příspěvku do Lidových novin
Josef Hausner: Vzpomínka na listopad 1989
Romana Hofmanová: Několik vzpomínek na listopad 1989 ve Slaném
Pavel Horálek: Sametová revoluce ve Slaném očima studenta gymnázia
Anna Lelková: Jak jsem prožila Sametovou revoluci
Karel Ležák: Vzpomínky Karla Ležáka
Aleš Masopust: Vzpomínání na listopadové dny 1989
Olga Míková: Ohlédnutí Olgy Míkové I; Ohlédnutí Olgy Míkové II
Václav Mikulecký: Vzpomínky na události roku 1989 v ČSSR i na události, které potom následovaly
Vladimír Němec: Rok 1989 na Gymnáziu ve Slaném
Vladimír Nosek: Revoluční dny roku 1989
Tomáš Richtr: Vzpomínky Tomáše Richtra
Vladimír Rogl: Jedno listopadové odpoledne před dvaceti lety; Opožděný listopad v Brežněvsi
Ivo Rubík: Vzpomínky na dobu před dvaceti lety
Josef Šanda: Scribitur ad narrandum non ad probandum
Pavel Vychodil: Vývoj ve Slaném po r. 1989 očima fotografa
Jiří Wohanka: Listopad 1989 v kladenském divadle

Cena 50 Kč